રંગતાળી – ફિનાર નવરાત્રી મહોત્સવ

In accordance to arrange celebration of Navratri with students of Government Primary schools we organized an event called “રંગતાળી”. It was arranged at 29th September 2019 at Pandit Dindayal Auditorium, Ahmadabad. Total 330 students from eighteen schools were the participants in the event. They all performed totally 20 different Garba and cultural dances. It was a great experience for the …

Educational Tour – Statue of Unity

We arranged a Visit to Statue of Unity on 14th September 2019, for around 55 students of Miroli pay-center school, Ganatar Taruny Shala and Ashram Vinay Mandir. Students were amazed to see the tallest statue and view of Dam on Narmada river. They all were informed about process of making such statue and its construction.

Innovation Outreach Program

To support Science Education in primary schools, we arrange workshops along with the team of Vikram Sarabhai Community Science Center. Under the initiative called “Innovation Outreach” we arranged workshops in Eight Different Primary Schools in August 2019. Students enjoyed activities and model making of science and mathematics. Total 700 students are benefited by these workshops. Students actively participated in new learning …

Laptop Distribution Program

શાળાઓમાં વિવિધ વિષયોની સાથે કોમ્પ્યુટર શિક્ષણ અગત્યનું હોવાથી ફિનાર ફાઉન્ડેશન દ્વારા આ અંગે એક પ્રયાસ કરવામાં આવેલ છે. આજ રોજ ફિનાર ફાઉન્ડેશન દ્વારા સાણંદ અને બાવળા તાલુકાની ૧૦ શાળાઓને, ગુજરાતી કેળવણી પરિષદના પ્રમુખ શ્રી મનસુખભાઈ સલ્લા, અમદાવાદ નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી શ્રી દીક્ષિતભાઈ પટેલ અને તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી શ્રી નિકુંજભાઈ પટેલના હસ્તે, શાળાદીઠ ૩ થી ૪ લેપટોપ એમ …

Finar Aanganvadi

Under our initiative named as “Finar Aanganvadi”, we have designed uniforms for children in Aanganvadi. We have also planned to provide tasty and healthy food to the kids which can attract them to come to the Aanganvadi and learn something. We arranged distribution of Uniforms and Dishes to all the children in 12 different Aanganvadi of 9 Different villages. These …

Camp at Ganatar – Child Rights Awareness

પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ ભારતીય સંવિધાન દ્વારા મળેલા તેમના બાળ હકની (Child Rights) માહિતી મેળવે – જેથી તેઓ તેમની ફરજો સમજે અને કર્તવ્ય પાલન કરે તે હેતુથી ફિનાર ફાઉન્ડેશન દ્વારા “ગણતર સંસ્થા”, અણીયારી, નળસરોવર ખાતે “બાળ અધિકાર જાગૃતિ કેમ્પ” કરવામાં આવ્યો. બે દિવસના કેમ્પમાં સાણંદ તાલુકાના બે ગામના કુલ 40 વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા હતા. ગણતર સંસ્થાના નિરુપાબેન શાહ દ્વારા બાળકોને જુદી – …

International Yoga Day – 2019

International Yoga Day is celebrated on 21 June each year since its inception in 2015. Along with the whole world, the students in the local schools of Sanand participated to celebrate Yoga Day with great zeal. Finar Foundation made it possible for these students to take some time from their daily routine school day and have a mental, physical and …

Vidhya Aarambh – 2019

To motivate students living in rural places and to welcome them with a beautiful ritual on the first day of their school, Vidhya-Aarambh is being arranged by Finar Foundation. Students are provided educational Kits including notebooks, compass box, pencil, eraser, cloth bag, etc…This year the program was arranged in 10 primary schools and more than 450 students were benefited.

મોજ મસ્તી – Summer Camp

Finar Foundation arranged three-day Residential Summer Camp for 75 students of 14 different schools. Around 20 different activities were designed for the students in three days. They learnt innovative and creative things like glass painting, calligraphy, pot painting, science toy making, crafts etc…; participated in interesting Games, Yoga and Competitions, enjoyed Movie and Sky watching with Telescope and experienced staying …